logo

Przyczyny arytmii przy normalnym ciśnieniu i tętnie, patogeneza, objawy, metody diagnostyczne, leczenie i profilaktyka

Arytmia serca jest naruszeniem częstotliwości, rytmu lub sekwencji rozluźnienia i skurczu mięśnia sercowego. W praktyce lekarskiej arytmię leczy się lekami przeciwarytmicznymi. W artykule przeanalizujemy, dlaczego arytmia występuje przy normalnym ciśnieniu i tętnie..

Uwaga! W klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) leki przeciwarytmiczne oznaczane są kodem C01B. Międzynarodowa niezastrzeżona nazwa: Antiarrhythmica classis I et III.

 1. Patogeneza
 2. Etiologia
 3. Objawy patologii
 4. Diagnostyka
 5. Leczenie

Patogeneza

Fizjologiczne zmiany częstości akcji serca nazywane są zmiennością. Bicie serca może przyspieszyć (tachykardia) i spowolnić (bradykardia) w ciągu dnia. Przy zwiększonym tętnie prawie zawsze wymagane jest obniżenie tętna, a przy niższym tętnie tylko w przypadku patologii.

Arytmie są zwykle podzielone według miejsca ich pochodzenia (węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy i inne). Arytmie można również rozróżnić na podstawie:

 • Prędkości: arytmia bradykardialna lub tachykardialna,
 • Niebezpieczeństwa: łagodne lub złośliwe, potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia rytmu,
 • Pochodzenie: wrodzone (choroba mięśnia sercowego, zaburzenia kanałów jonowych) lub nabyte (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, rozrost jam serca, kardiomiopatia).

Arytmie nadkomorowe:

 • Extrasystoles,
 • Migotanie przedsionków,
 • Bradyarytmia,
 • Tachyarytmia,
 • trzepotanie przedsionków,
 • Tachykardia nadkomorowa,
 • Blok węzła zatokowo-przedsionkowego.

Arytmie żołądka:

 • Skurcze dodatkowe komorowe,
 • Tachykardia idiopatyczna,
 • Tachykardia komorowa,
 • Trzepotanie komór,
 • Migotanie komór.

Układ przewodzenia serca:

 • Zespół chorej zatoki,
 • Zespół bradykardii i tachykardii,
 • Bradykardia zatokowa,
 • Zespół zatoki szyjnej,
 • Tachykardia nadkomorowa,
 • Blok przedsionkowo-komorowy,
 • Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zespół WPW).

Etiologia

Wrodzone przyczyny:

 • Kardiomiopatia,
 • Zespół WPW,
 • Zaburzenia kanału jonowego (zespół Brugadów, wrodzone wydłużenie odstępu QT),
 • Wrodzone wady serca.

Uzyskane powody:

 • Uszkodzenie mięśnia sercowego,
 • Zawał serca,
 • Choroba wieńcowa serca,
 • Niedomykalność mitralna,
 • Nadciśnienie tętnicze serca,
 • Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia,
 • Toksyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Inne (pozasercowe) przyczyny, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca, obejmują:

 • Nadczynność tarczycy (zwiększona aktywność tarczycy)
 • Zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia, hiponatremia),
 • Przyjmowanie leków (katecholaminy, leki przeciwarytmiczne, glikozydy nasercowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne),
 • Zespół zatoki szyjnej,
 • Zaburzenia psychowegetatywne (lęk, stres, zmęczenie, podwyższony napięcie nerwu błędnego),
 • Niedotlenienie (zmniejszona ilość tlenu w tkankach).

Objawy patologii

U zdrowych osób dodatkowe skurcze mogą pojawiać się przez całe życie. Migotanie przedsionków jest często odczuwane jako regularne lub nieregularne pulsowanie w gardle. Jeśli serce jest uszkodzone, może wystąpić niewydolność serca z wysokim tętnem. Można to wyrazić na przykład brakiem powietrza. W ciężkich przypadkach może wystąpić obrzęk płuc. Dławica piersiowa i nasilenie objawów istniejącego wcześniej słabego krążenia mózgowego (dezorientacja, zawroty głowy, drgawki, przejściowa utrata mowy i zaburzenia widzenia) mogą również wystąpić.

Jeśli występuje arytmia bradykardialna (blokada węzłów AV-S, zmniejszenie tętna zatokowego), mogą wystąpić zawroty głowy, stany zapaści lub nawet całkowite omdlenie. Śmiertelna asystolia może wystąpić w rzadkich przypadkach bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia bez rozrusznika.

W tachykardii komorowej skuteczność wyrzutu jest zwykle tak ograniczona, że ​​pacjenci tracą przytomność. Jeśli te zaburzenia rytmu pojawiają się bez wyraźnego powodu, nazywa się to nagłą śmiercią sercową..

Diagnostyka

Istnieją różne typy i formy zaburzeń rytmu, które można rozpoznać za pomocą elektrokardiografii. Jeśli podczas badania EKG nie zostanie wykryta arytmia, może być konieczne wykonanie tzw. Badania elektrofizjologicznego. Prawidłowa diagnostyka różnicowa pomaga w przepisaniu odpowiedniego leczenia.

Podstawowe metody diagnostyczne:

 • Historia medyczna (wcześniejsze lub współistniejące choroby, wywiad rodzinny),
 • EKG krótko- i długoterminowe (rejestracja kardiogramu dobowego lub jednorazowego),
 • Ergometria (rejestrowanie zaburzeń rytmu serca wywołanych wysiłkiem, takich jak zespół chorego węzła zatokowego),
 • Badanie elektrofizjologiczne (inwazyjne, ale bardzo dokładne, takie jak cewnik mapujący),
 • Echokardiografia,
 • Testy farmakologiczne.

Leczenie

Wiele osób pyta: co zabrać z arytmią. W szczególności farmakoterapia jest wymagana w przypadku arytmii, które są spowodowane organiczną chorobą serca. Należą do nich wrodzone lub nabyte choroby mięśnia sercowego, a także choroby przejściowe, takie jak zapalenie mięśnia sercowego. Najczęstsze zaburzenia rytmu serca to skurcze dodatkowe. Są łagodne i nie powinny być leczone lekami. Nie ma związku między śmiertelnością a dodatkowymi skurczami..

Ważny! W czasie ciąży, jeśli masz nadciśnienie lub cukrzycę, niektóre leki są przeciwwskazane. Leki mogą zmniejszać częstość zaburzeń rytmu, ale powodują śmiertelne reakcje u płodu.

Ze względu na swoje właściwości antyarytmiczne magnez jest stosowany w leczeniu arytmii serca. Magnez przyczynia się do utrzymania równowagi elektrolitowej w komórkach mięśnia sercowego, a także ogranicza uwalnianie neuroprzekaźników i neuroprzekaźników, zapobiegając tym samym arytmiom. Przy podawaniu doustnym praktycznie nie ma skutków ubocznych. Jedynym przeciwwskazaniem do podawania doustnego jest ciężka niewydolność nerek. Weź tabletkę magnezu, aby zmniejszyć częstość choroby, w takim przypadku nie możesz.

W zależności od rodzaju arytmii przepisywane są leki przeciwarytmiczne (adenozyna, aymalina, amiodaron, atropina, beta-blokery, naparstnica, flekainidy, antagonista wapnia typu werapamilu lub diltiazemu). Niektóre leki są również stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Jeśli tętno pacjenta jest zbyt wolne (niskie tętno), wskazane jest wszczepienie rozrusznika i defibrylatora. Rozrusznik pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy) w przypadku trzepotania przedsionków i częstoskurczu komorowego. Jeśli u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym występuje migotanie komór, należy najpierw zastosować defibrylator. Pomaga zwiększyć szanse przeżycia pacjenta i zmniejszyć śmiertelność z powodu śmiertelnych zaburzeń rytmu serca.

Jeśli złośliwe zaburzenia rytmu wystąpią z powodu pogarszającej się choroby wieńcowej (CHD), ważne jest, aby poprawić krążenie serca poprzez cewnikowanie serca lub pomostowanie tętnic wieńcowych. Niektóre arytmie (AVNRT, WPW, trzepotanie przedsionków i migotanie) można usunąć przez ablację.

Przyczyny pozasercowe należy rozwiązać przyczynowo, lecząc chorobę podstawową (nadczynność, niedoczynność tarczycy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zatrucie). Tachykardie nadkomorowe można leczyć poprzez zwiększenie napięcia nerwu błędnego.

Rada! Surowo zabrania się przyjmowania środków ludowych w domu w celu leczenia zaburzeń rytmu serca. W przypadku jakichkolwiek stanów patologicznych zaleca się kontakt ze specjalistą. Wiele ziół leczniczych, suplementów diety, pigułek i wyciągów z ziół może powodować śmiertelne skutki uboczne.

Arytmia przy normalnym ciśnieniu i tętnie powoduje

Proponujemy najważniejsze na temat: „zaburzenia rytmu serca przy normalnym ciśnieniu i tętnie” z komentarzami lekarzy zawodowych. Staraliśmy się opisać wszystkie problemy przystępnymi słowami. Jeśli coś jest niejasne lub pojawiają się pytania, możesz je zostawić w specjalnym polu po artykule.

Przyczyny arytmii przy normalnym ciśnieniu i tętnie, patogeneza, objawy, metody diagnostyczne, leczenie i profilaktyka

Arytmia serca jest naruszeniem częstotliwości, rytmu lub sekwencji rozluźnienia i skurczu mięśnia sercowego. W praktyce lekarskiej arytmię leczy się lekami przeciwarytmicznymi. W artykule przeanalizujemy, dlaczego arytmia występuje przy normalnym ciśnieniu i tętnie..

Uwaga! W klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) leki przeciwarytmiczne oznaczane są kodem C01B. Międzynarodowa niezastrzeżona nazwa: Antiarrhythmica classis I et III.

Fizjologiczne zmiany częstości akcji serca nazywane są zmiennością. Bicie serca może przyspieszyć (tachykardia) i spowolnić (bradykardia) w ciągu dnia. Przy zwiększonym tętnie prawie zawsze wymagane jest obniżenie tętna, a przy niższym tętnie tylko w przypadku patologii.

Arytmie są zwykle podzielone według miejsca ich pochodzenia (węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy i inne). Arytmie można również rozróżnić na podstawie:

 • Prędkości: arytmia bradykardialna lub tachykardialna;
 • Zagrożenia: łagodne lub złośliwe, potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia rytmu;
 • Pochodzenie: wrodzone (choroba mięśnia sercowego, zaburzenia kanałów jonowych) lub nabyte (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, rozrost jam serca, kardiomiopatia).
 • Extrasystoles;
 • Migotanie przedsionków;
 • Bradyarytmia;
 • Tachyarytmia;
 • trzepotanie przedsionków;
 • Tachykardia nadkomorowa;
 • Blok węzła zatokowo-przedsionkowego.
 • Skurcze dodatkowe komorowe;
 • Tachykardia idiopatyczna;
 • Tachykardia komorowa;
 • Trzepotanie komór;
 • Migotanie komór.

Układ przewodzenia serca:

 • Zespół chorej zatoki;
 • Zespół bradykardii-tachykardii;
 • Bradykardia zatokowa;
 • Zespół zatoki szyjnej;
 • Tachykardia nadkomorowa;
 • Blok przedsionkowo-komorowy;
 • Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zespół WPW).

Częstoskurcz

 • Kardiomiopatia;
 • Zespół WPW;
 • Zaburzenia kanału jonowego (zespół Brugadów, wrodzone wydłużenie zespołu odstępu QT);
 • Wrodzone wady serca.
 • Uszkodzenie mięśnia sercowego;
 • Zawał serca;
 • Choroba wieńcowa serca;
 • Niedomykalność mitralna;
 • Nadciśnienie tętnicze serca;
 • Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia;
 • Toksyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Inne (pozasercowe) przyczyny, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca, obejmują:

 • Nadczynność tarczycy (zwiększona aktywność tarczycy)
 • Zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia, hiponatremia);
 • Przyjmowanie leków (katecholaminy, leki przeciwarytmiczne, glikozydy nasercowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne);
 • Zespół zatoki szyjnej;
 • Zaburzenia psychowegetatywne (niepokój, stres, zmęczenie, zwiększony napięcie nerwu błędnego);
 • Niedotlenienie (zmniejszona ilość tlenu w tkankach).

U zdrowych osób dodatkowe skurcze mogą pojawiać się przez całe życie. Migotanie przedsionków jest często odczuwane jako regularne lub nieregularne pulsowanie w gardle. Jeśli serce jest uszkodzone, może wystąpić niewydolność serca z wysokim tętnem. Można to wyrazić na przykład brakiem powietrza. W ciężkich przypadkach może wystąpić obrzęk płuc. Dławica piersiowa i nasilenie objawów istniejącego wcześniej słabego krążenia mózgowego (dezorientacja, zawroty głowy, drgawki, przejściowa utrata mowy i zaburzenia widzenia) mogą również wystąpić.

Jeśli występuje arytmia bradykardialna (blokada węzłów AV-S, zmniejszenie tętna zatokowego), mogą wystąpić zawroty głowy, stany zapaści lub nawet całkowite omdlenie. Śmiertelna asystolia może wystąpić w rzadkich przypadkach bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia bez rozrusznika.

Istnieją różne typy i formy zaburzeń rytmu, które można rozpoznać za pomocą elektrokardiografii. Jeśli podczas badania EKG nie zostanie wykryta arytmia, może być konieczne wykonanie tzw. Badania elektrofizjologicznego. Prawidłowa diagnostyka różnicowa pomaga w przepisaniu odpowiedniego leczenia.

Podstawowe metody diagnostyczne:

 • Historia medyczna (poprzednia lub współistniejąca choroba, historia rodzinna);
 • EKG krótko i długoterminowe (rejestracja kardiogramu dobowego lub jednorazowego);
 • Ergometria (rejestracja zaburzeń rytmu serca wywołanych wysiłkiem fizycznym, na przykład w zespole chorego węzła zatokowego);
 • Badanie elektrofizjologiczne (inwazyjne, ale bardzo dokładne, na przykład za pomocą cewnika mapującego);
 • Echokardiografia;
 • Testy farmakologiczne.

Wiele osób pyta: co zabrać z arytmią. W szczególności farmakoterapia jest wymagana w przypadku arytmii, które są spowodowane organiczną chorobą serca. Należą do nich wrodzone lub nabyte choroby mięśnia sercowego, a także choroby przejściowe, takie jak zapalenie mięśnia sercowego. Najczęstsze zaburzenia rytmu serca to skurcze dodatkowe. Są łagodne i nie powinny być leczone lekami. Nie ma związku między śmiertelnością a dodatkowymi skurczami..

Ważny! W czasie ciąży, jeśli masz nadciśnienie lub cukrzycę, niektóre leki są przeciwwskazane. Leki mogą zmniejszać częstość zaburzeń rytmu, ale powodują śmiertelne reakcje u płodu.

Ze względu na swoje właściwości antyarytmiczne magnez jest stosowany w leczeniu arytmii serca. Magnez przyczynia się do utrzymania równowagi elektrolitowej w komórkach mięśnia sercowego, a także ogranicza uwalnianie neuroprzekaźników i neuroprzekaźników, zapobiegając tym samym arytmiom. Przy podawaniu doustnym praktycznie nie ma skutków ubocznych. Jedynym przeciwwskazaniem do podawania doustnego jest ciężka niewydolność nerek. Weź tabletkę magnezu, aby zmniejszyć częstość choroby, w takim przypadku nie możesz.

W zależności od rodzaju arytmii przepisywane są leki przeciwarytmiczne (adenozyna, aymalina, amiodaron, atropina, beta-blokery, naparstnica, flekainidy, antagonista wapnia typu werapamilu lub diltiazemu). Niektóre leki są również stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Jeśli tętno pacjenta jest zbyt wolne (niskie tętno), wskazane jest wszczepienie rozrusznika i defibrylatora. Rozrusznik pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy) w przypadku trzepotania przedsionków i częstoskurczu komorowego. Jeśli u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym występuje migotanie komór, należy najpierw zastosować defibrylator. Pomaga zwiększyć szanse przeżycia pacjenta i zmniejszyć śmiertelność z powodu śmiertelnych zaburzeń rytmu serca.

Jeśli złośliwe zaburzenia rytmu wystąpią z powodu pogarszającej się choroby wieńcowej (CHD), ważne jest, aby poprawić krążenie serca poprzez cewnikowanie serca lub pomostowanie tętnic wieńcowych. Niektóre arytmie (AVNRT, WPW, trzepotanie przedsionków i migotanie) można usunąć przez ablację.

Przyczyny pozasercowe należy rozwiązać przyczynowo, lecząc chorobę podstawową (nadczynność, niedoczynność tarczycy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zatrucie). Tachykardie nadkomorowe można leczyć poprzez zwiększenie napięcia nerwu błędnego.

Rada! Surowo zabrania się przyjmowania środków ludowych w domu w celu leczenia zaburzeń rytmu serca. W przypadku jakichkolwiek stanów patologicznych zaleca się kontakt ze specjalistą. Wiele ziół leczniczych, suplementów diety, pigułek i wyciągów z ziół może powodować śmiertelne skutki uboczne.

Leczenie wysokiego tętna przy normalnym ciśnieniu

Walczy bezskutecznie z NADCIŚNIENIEM przez wiele lat?

Dyrektor Instytutu: „Zdziwisz się, jak łatwo można leczyć nadciśnienie, przyjmując je codziennie.

Zwiększone tętno jest jedną z form zmiany normalnego tętna. Jest to wynikiem naruszenia metabolizmu mięśnia sercowego pod wpływem niezwykłych impulsów pobudzenia. Tachykardia charakteryzuje się górną granicą normy, stu uderzeniami na minutę w spoczynku. Rzadkie dodatkowe skurcze nie budzą niepokoju. Jeśli kołatanie serca jest spowodowane patologicznymi zmianami w organizmie, konieczne jest leczenie wysokiego ciśnienia tętna.

Parametry wskaźnika tętniczego (BP) i częstości akcji serca są ze sobą powiązane. W przypadku nadciśnienia liczba uderzeń na minutę przekracza 90. A także rytm będzie zależał od wieku osoby i cech organizmu. Ogólnie przyjęte kryterium mieści się w zakresie 60-90 uderzeń na minutę. Zwiększony puls przy normalnym ciśnieniu może zostać wywołany przez następujące czynniki. Fizjologiczne przyczyny:

 • nadużywanie kawy, herbaty, alkoholu, nikotyny lub substancji psychostymulujących;
 • arytmia oddechowa na tle wysiłku fizycznego: bieganie, szybki marsz, praca;
 • aerofagia, wzdęcia z powodu nieprawidłowo zorganizowanej diety i nadmiernego spożycia pokarmu;
 • podniecenie psychiczne przyspieszy puls: radość, strach, szok;
 • hipokaliemia spowodowana substancjami toksycznymi, nadmierne dawkowanie środków przeczyszczających, diuretyków;
 • okres ciąży;
 • gorączka;
 • kołatanie serca spowodowane lekami.

Zwiększone tętno (HR) można zaobserwować nie tylko na tle normalnego ciśnienia krwi. Zwiększony puls przy zwiększonym ciśnieniu obserwuje się w przypadku patologicznych zmian w ciele:

 • nadczynność tarczycy (nadczynność tarczycy);
 • ostre zapalenie osierdzia: nadmiar płynu naciska na serce;
 • azotemia związana z upośledzeniem czynności nerek, gdy we krwi występuje duże stężenie resztkowego azotu;
 • hipoglikemia: brak zawartości glukozy zwiększa pobudliwość ośrodków automatyzmu serca;
 • wrodzone lub nabyte patologie mięśnia sercowego;
 • anemia, niski poziom żelaza;
 • anoreksja, nadczynność tarczycy, nagła utrata masy ciała;
 • zator, rozedma płuc;
 • migotanie przedsionków;
 • przepuklina rozworu przełykowego: puls wzrasta po jedzeniu.

Tachykardia jest stałym towarzyszem przewlekłych alkoholików i narkomanów (ostry objaw w momencie zespołu abstynencyjnego). Częste pulsowanie występuje u osób z nadwagą lub gdy organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości składników odżywczych z powodu dobrowolnego postu związanego z dietą.

Zwiększone tętno podczas uprawiania sportu, biegania, chodzenia jest normalne. Idealnie, rytm szybko wróci do normy. Po niewielkim wysiłku - w ciągu 2 minut. Jeśli zajęcia były długie i wymagały dużych kosztów fizycznych - w ciągu 1/4 godziny.

Wskaźnik zależy od pracy mięśnia sercowego. Pod wpływem obciążenia dodatkowe skurcze i puls stają się częstsze. Rolę odgrywa wiek i stopień sprawności fizycznej osoby. Jeśli prowadzisz siedzący tryb życia, mięsień sercowy jest odpowiednio słaby, jego udary są bardziej intensywne.

W normalnym stanie zdrowia, uprawiając sport, możesz wykonać obliczenia według wzoru: odejmij lata życia od 220, w rezultacie uzyskasz idealny puls. Na przykład od 30 lat.

Jeżeli parametry różnią się w tych granicach, jest to optymalny wskaźnik i nie ma powodu do niepokoju. Jeśli częstość akcji serca odchyla się i nie można szybko wyzdrowieć, konieczne jest poddanie się badaniu. Być może jest to objaw poważnej patologii..

Na tętno wpływa szereg nieprawidłowości związanych z pracą narządów wewnętrznych lub postępującymi procesami o charakterze zakaźnym. Bez odpowiedniego leczenia może wywołać wstrząs arytmiczny, omdlenia, obrzęk płuc na tle upośledzonego krążenia krwi. Do takich czynników należą wszelkiego rodzaju zaburzenia neurologiczne, niedociśnienie, niedobór żelaza we krwi (anemia), niewydolność układu hormonalnego, osteochondroza.

Z naruszeniem pracy struktur mózgu o etiologii psychogennej odnotowuje się zaburzenia:

 • charakter neurotyczny;
 • odchylenie w systemie wegetatywnym;
 • rozwijają się fobie, wyimaginowane problemy, depresja.

Patologiczne procesy wpływają na sferę trzewną. Dlatego często zdarzają się przypadki dystonii ze zwiększonym ciśnieniem tętna..

Choroba obejmuje kilka rodzajów niedokrwistości. Charakteryzuje się naruszeniem wzbogacenia mięśnia sercowego tlenem z powodu obniżenia poziomu erytrocytów i hemoglobiny we krwi. Głównym odsetkiem patologii jest niedokrwistość z niedoboru żelaza. Sideropenia w organizmie jest konsekwencją:

 • strata krwi;
 • choroby przewodu żołądkowo-jelitowego;
 • ciąża;
 • infekcje;
 • wrodzona niewydolność.

Patologii towarzyszy niedociśnienie i zwiększony puls przy obniżonym ciśnieniu. Co zrobić, aby nie uciekać się do leczenia? Normalizuj zawartość hemoglobiny i żelaza w organizmie. Włącz do diety wątrobę (wieprzowinę, wołowinę), orzechy włoskie, kaszę gryczaną. Jedz warzywa i owoce: zielone jabłka, buraki, granaty.

Choroba wywołuje bicie serca z powodu ucisku zakończeń nerwowych. Znajdują się na dotkniętych obszarach kręgosłupa. Główną przyczyną wysokiego tętna jest osteochondroza kręgosłupa piersiowego lub szyjnego. Tachykardii towarzyszy:

 • lokalizacja bólu w obszarze problemowym;
 • ograniczenie zdolności motorycznych;
 • migrena i zawroty głowy.

W przypadku tej choroby zwiększona częstość nie jest stałym objawem. Tętno normalizuje się przy zmianie niewygodnej pozycji.

Dysfunkcja tarczycy (nadczynność tarczycy) jest jedną z przyczyn szybkiego bicia serca. Odchylenie to charakteryzuje się zmniejszeniem produkcji hormonu niezbędnego dla układu sercowo-naczyniowego. Chorobie towarzyszy uporczywe naruszenie częstotliwości dodatkowych skurczów w kierunku wzrostu. Puls rzadko spada do 90 uderzeń. Stała - 100 i więcej.

Anomalie z zakresu kardiologii są na tyle rozległe, że po kompleksowej diagnozie można ustalić przyczynę wzmożonej pulsacji. Patologie powodują niestabilność ciśnienia krwi. W przypadku nadciśnienia tętniczego, zawału serca, niewydolności serca, tachykardia jest objawem towarzyszącym.

Możesz wyeliminować wskaźnik bicia serca za pomocą leków farmakologicznych lub receptur tradycyjnej medycyny. Wybór leku będzie zależał od przyczyny tachykardii, wieku i cech ciała..

Leczenie obejmuje stosowanie tabletek, kropli. Następujące środki terapeutyczne skutecznie normalizują pulsację:

 1. „Anaprilin”, „Metoprolol”, „Bisoprolol”, „Atenolol” obniżają ciśnienie krwi, ten czynnik jest brany pod uwagę przy przepisywaniu kursu.
 2. „Isoptin”, „Finoptin”, „Verapamil”, blokery kanału wapniowego.
 3. Środki uspokajające: „Tricardin”, „Cardomed”, „Valocordin”.

Co zrobić, aby złagodzić gwałtowny skurcz mięśnia sercowego przy wysokim ciśnieniu i przy wysokim tętnie? Przede wszystkim zatrzymuje się nadciśnienie tętnicze. Używają środków terapeutycznych lub uciekają się do medycyny alternatywnej. Przy uporczywych objawach konieczna jest diagnostyka i racjonalne leczenie przepisane przez lekarza.

Co można zrobić, aby wyeliminować tachykardię w domu, jeśli ciśnienie jest normalne, a tętno wysokie? Poniższe przepisy pomogą:

 1. Wymieszaj 0,25 g miodu z łyżką soku z cytryny. Do substancji dodać 6 kropli nalewki z apteki matki. Podziel na trzy części, weź w ciągu 24 godzin.
 2. Mielone jagody głogu (0,5 szklanki) zalać wrzącą wodą (0,5 litra), pozostawić na 24 godziny. Odcedź, wypij 100 g trzy razy dziennie.
 3. Dziesięć szyszek chmielowych gotuje się przez 15 minut w 1 litrze wody. Bulion jest zaparzany, dodawany do herbaty i pijany przez miesiąc bez ograniczania częstotliwości.
 4. Łyżkę kolekcji ziół (melisa, miódka, mięta, nagietek) wlewa się 100 g alkoholu etylowego. Jest podawany przez 5 dni w ciemnym miejscu. Weź 18 kropli rano i przed snem.

Metoda ludowa nie usunie przyczyny tachykardii, ale wzmocni efekt farmakoterapii, dlatego zaleca się ich stosowanie w sposób kompleksowy.

Wysokiemu ciśnieniu tętna można zapobiec, stosując środki zapobiegawcze. Należy rzucić alkohol, palić, monitorować wagę, spędzać czas na świeżym powietrzu, uprawiać sport.

Pytania i odpowiedzi dotyczące: arytmii przy normalnym ciśnieniu i tętnie

Witam, Michaił Walentinowicz!
Bardzo dziękuję za konsultację!

Michaił Walentinowicz, jestem w ślepym zaułku. Przeszedłem wiele badań, MRI GM i MRI SHOP, RTG kręgosłupa, dwukrotnie Holter EKG (wszystkie badania przechodzę w prywatnych klinikach, nie ma możliwości w poliklinice) - nie ma diagnozy i leczenia.

Drugi raz od 2 lat przechodzę holterowskie EKG, ale drgawki (przyspieszone bicie serca (przerywane), zawroty głowy, ucisk w sercu i tarczycy, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie zadyszki, zimne poty, w ciągu dnia - niestabilność podczas chodzenia i osłabienie nóg ) nie może zostać złapany. Ataki te zdarzają się 2-3 razy w miesiącu (może w ciągu dnia, może w nocy, niespodziewanie).

Monitoring został przeprowadzony przez Holter SDM3 (3-kanałowy, 3-odprowadzeniowy) - to najlepszy, jaki jest w naszym ośrodku regionalnym w prywatnych klinikach. A dekodowanie monitorowania jest inne. Jakie są cechy tego modelu Holtera EKG? Co to są „niezdatne do użytku zestawy QRS”? Czy Holter SDM3 określa naturę arytmii?

Po drugie, monitorowanie metodą Holtera ujawnia: „Przez cały dzień, niezależnie od częstotliwości rytmu zatokowego, rejestrowana jest różnica amplitudy i polimorfizmu załamka T. Na tle częstoskurczu zatokowego rejestruje się obniżenie odcinka ST o 0,5–1 mm”. Czy to niedokrwienie? A może jest to związane z długotrwałym uporczywym nadciśnieniem?

Wcześniej mój hormon tarczycy T4 czasami wzrastał. W 2004 roku podwyższono T4 = 16,3 dl / ml (norma to 4,2 - 12,0 dl / ml) - wziąłem to w poradni endokrynologicznej. Przepisano anaprilin i kilka innych suplementów diety (na karcie nie wskazano diagnozy. Wszystkie wizyty zapisano na karteczkach). Następnie wziąłem Mercazolil (dawka podtrzymująca), nie mogę tolerować dużej dawki z powodu silnych zawrotów głowy i niestabilności podczas chodzenia. W 2006 roku (po zażyciu leków) zabrałem go do prywatnego ośrodka medycznego. ośrodek: T4 - normalny, chociaż objawy nadczynności tarczycy pozostały (przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie skurczu serca i tarczycy (wole rozlane), emocjonalność, wzmożona potliwość, migotanie oczu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe). Te objawy towarzyszą mi od 22 lat do dziś (obecnie mam 46 lat). Wraz z menopauzą objawy się podwoiły. W 2015 roku została przebadana na obecność hormonów tarczycy + parathormonu (o dziwo T4 był prawidłowy, a parathormon był podwyższony (?)):
07.04.2015 hormony tarczycy: wolne T4 (FT4) - 15,02 pmol / l (norma to 9,0 - 20,0 pmol / l); Wolne T3 (FT3) - 4,42 pmol / l (norma 4 - 8,3 pmol / l); przeciwciała przeciwko piroksydazie tarczycowej - 6,5 lU / ml (norma to 50 lU / ml); TSH - 1,63 mIU / ml (norma 0,25 - 5,0 mIU / ml)
7 grudnia 2015 r. (Parathormon - podwyższony) - 74,8 pg / ml (norma 15,0 - 65,0 pg / ml) (!)

Wideo (kliknij, aby odtworzyć).

Dlaczego przy prawidłowych wartościach T4 nadal mam objawy towarzyszące nadczynności tarczycy? Czy ciągłe stosowanie beta-blokerów (od 2001 roku) może wpłynąć na wynik testu hormonalnego tarczycy??
Co może być związane z objawem, takim jak brak powietrza (uczucie zaburzenia oddychania i bicia serca) - z nadciśnieniem lub niedokrwieniem?
Ból kompresyjny w okolicy serca (nie więcej niż 15 minut), z czym może się wiązać? Czy to z powodu wysokiego ciśnienia krwi, szybkiego bicia serca lub niedokrwienia? Kilka razy użyłem nitrogliceryny, jest łatwiej, ale pojawił się silny ból głowy. Klinice kazano uważać, aby nie eksperymentować, ze względu na oczywistą niewydolność krążenia mózgowego w VVB.

Jak prawidłowo przyjmować Bisoprolol według danych Holtera EKG (poniżej publikuję dane z poprzedniej konsultacji)?
Od 2010 roku biorę Lozap 50, od ponad 6 miesięcy pojawił się kaszel (szczególnie jeśli moje plecy opierają się o oparcie krzesła) - może to być spowodowane stosowaniem Lozap, lub czymś innym?
Czy muszę frakcjonować badanie na obecność lipoprotein? Jakie zdać badania laboratoryjne?

Byłbym wdzięczny za konsultację!

POPRZEDNIA KONSULTACJA:
17 października 2016 r
Natalya pyta:
dzień dobry!
Prosimy o konsultację zgodnie z danymi Holtera w połączeniu z objawami i innymi danymi z badań. Kobieta 46 lat. Występują ataki: przyspieszone bicie serca (przerywane), zawroty głowy, ucisk w okolicy serca, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie duszności, zimne poty, w ciągu dnia - niestabilność podczas chodzenia. Skończę z Bisoprololem. Biorę też Lozap 50 (nadciśnieniowe b-n 2 łyżki.), Ale powoduje kaszel. Co można wymienić? Czasami puchną nogi i stopy (głównie latem). Jaki jest powód?
We wrześniu wykonano holterowskie monitorowanie EKG (Holter był zakładany w domu; nie było wyraźnych ataków serca; wykonywał umiarkowane obciążenie, które można wykonać przy braku koordynacji; były takie objawy - czasami brak równowagi i krótkotrwałe (ale częste) zawroty głowy, uczucie ucisku w sercu, utrzymujący się wzrost ciśnienia krwi (po wysiłku fizycznym następuje gwałtowny wzrost ciśnienia krwi), uczucie braku powietrza, niestabilność podczas chodzenia (po umiarkowanej aktywności fizycznej) i zaburzenia koordynacji).

Dane z monitorowania EKG metodą Holtera 12-13.09.2016:
Średnie tętno 80 / min. Śpij 6 godzin 50 minut Tętno podczas snu 69 / min., Podczas czuwania 85 / min. Indeks dobowy 1.24.
Rytm:
Tachykardia> 110 00:28:07 tętno maksymalne 125 / min. (12.09.16 21:51:51)
Arytmia 00:00:17
Bradykardia (0,05). Całkowity efekt regulacji: umiarkowany tachykardia (600 ms

Wysokie, niskie, normalne ciśnienie krwi i arytmia - dlaczego tętno przyspiesza i co z tym zrobić?

Ciągłe podniecenie, stresujące sytuacje, wysoki rytm życia - to tylko niewielka część przyczyn, które wywołują patologie sercowo-naczyniowe.

Dziś nie tylko osoby starsze, ale także osoby poniżej 25 roku życia często skarżą się na problemy z sercem..

Jakie są objawy arytmii i ciśnienia, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku ataku, jakie leki zapobiegać - artykuł o tym wszystkim opowie.

Arytmia (extrasystole) objawia się naruszeniem rytmu serca. Do jego rozwoju przyczyniają się następujące przyczyny:

 • nadciśnienie;
 • palenie;
 • nadużywanie alkoholu;
 • cukrzyca;
 • nadmierne spożycie kofeiny;
 • patologia zastawki serca;
 • naprężenie;
 • przyjmowanie niektórych leków;
 • przedawkowanie narkotyków;
 • zatrucie pokarmowe;
 • choroba niedokrwienna;
 • zaburzenia elektrolitowe;
 • kardiomiopatia.

Następujące warunki prowadzą do arytmii:

 • uszkodzenie mięśnia sercowego;
 • słabe ukrwienie. Zmniejszony dopływ krwi do serca zmienia zdolność komórek do tworzenia i przewodzenia impulsów elektrycznych;

Grupa ryzyka rozwoju patologii serca obejmuje osoby z:

Aby uniknąć pojawienia się problemów z sercem i naczyniami krwionośnymi, zaleca się zminimalizować wpływ czynników prowokujących.

Osoby zagrożone rozwojem takich patologii powinny szczególnie uważać na swoje zdrowie..

Przy stale wysokim ciśnieniu krwi z powodu nadmiernego uwalniania krwi zwiększa się objętość lewej komory.

Awaria tej części serca powoduje arytmię. Przy dużej liczbie tonometru puls jest zwykle szybki.

Patologiczny wzrost częstości akcji serca prowokuje powstawanie dodatkowych źródeł pobudzenia we włóknach mięśniowych serca, które wysyłają impulsy, powodując krótkotrwałe przerwy w pracy mięśni. Prowadzi to do ekstrasystoli..

Arytmia może rozwinąć się na tle kryzysu nadciśnieniowego. W tym przypadku podwyższone ciśnienie łączy się z ostrą niewydolnością lewej komory. Puls przyspiesza, a czynność serca zostaje zakłócona.

Nieprawidłom rytmu serca czasami towarzyszy nie tylko wysokie, ale także niskie ciśnienie krwi.

Przyczyny, które powodują spadek ciśnienia krwi na tle migotania przedsionków to:

U zdrowej osoby w stanie spoczynku serce bije w tempie od 60 do 100 uderzeń na minutę. Zaburzenie rytmu przy normalnym ciśnieniu może wystąpić z różnych przyczyn fizjologicznych, być przejawem choroby.

Arytmię z normalnymi liczbami tonometru obserwuje się, gdy:

 • ciąża;
 • wysoka temperatura ciała;
 • aktywność fizyczna;
 • brak tlenu w pomieszczeniu;
 • niedokrwistość;
 • tyreotoksykoza;
 • patologie płuc, które występują z upośledzoną wymianą gazową;
 • dystonia wegetatywno-naczyniowa. Zwykle stan zdrowia pogarsza się na tle stresu, zmiany pogody.

Arytmia z normalnym ciśnieniem krwi występuje również w przypadku niektórych chorób serca:

 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • choroba zastawki mitralnej;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • przewlekłe serce płucne;
 • zapalenie osierdzia;
 • niewydolność aorty.

Spadek poziomu cukru we krwi może prowadzić do ekstrasystoli. Dlatego diabetycy insulinozależni powinni ściśle monitorować swoją dietę..

Arytmia serca rozwija się w postaci utajonej. Dlatego na początku w żaden sposób się nie objawia. Tylko lekarz może wykryć patologię podczas zabiegu EKG.

W miarę postępu choroby zaczynają pojawiać się nieprzyjemne objawy wskazujące na guzy mózgu, niedokrwienie serca, nadciśnienie lub patologię tarczycy.

Arytmia charakteryzuje się następującymi objawami:

 • duszność;
 • ciemnienie w oczach;
 • zawroty głowy;
 • ogólna słabość;
 • szybka męczliwość;
 • utrata przytomności;
 • uczucie tego przyspieszenia, a następnie spowolnienie pulsu;
 • uciskający ból w klatce piersiowej.

Kiedy serce pracuje nieregularnie, krew jest słabo pompowana i rozchodzi się przez narządy wewnętrzne. Z tego powodu spadają ciśnienie krwi. Mogą tworzyć się skrzepy krwi. Wraz z krwią dostają się do różnych części ludzkiego ciała i powodują zablokowanie dopływu krwi.

Jeśli skrzep krwi dostanie się do naczyń krwionośnych mózgu, następuje udar. A jeśli zablokuje naczynie wieńcowe, u pacjenta rozwinie się zawał mięśnia sercowego..

Jeśli zakrzep krwi dostanie się do tętnicy płucnej, osoba umiera nagle. Arytmia prowadzi do migotania komór, które może powodować zatrzymanie akcji serca.

Nieprawidłowości rytmu serca i ciśnienia można zdiagnozować w domu.

Tonometry służą do pomiaru poziomu skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi..

Są to urządzenia mechaniczne, automatyczne i półautomatyczne. Dwie ostatnie opcje upraszczają proces monitorowania i są w stanie pokazać tętno.

Aby zmierzyć puls, musisz położyć palec na lewym nadgarstku. Tak łatwo jest ustalić rytm, policzyć uderzenia serca.

Jeśli dojdzie do ataku arytmii, lepiej wezwać karetkę. Przed przybyciem lekarza należy podjąć następujące środki:

 • posadzić osobę na krześle;
 • odzież do uciskania guzików;
 • otwórz okno, aby zapewnić swobodny dostęp tlenu;
 • zmierzyć ciśnienie za pomocą tonometru;
 • obliczyć puls;
 • podać Valocordin lub Corvalol. Jeśli atakowi towarzyszy uczucie strachu, lepiej zastosować tabletki Barboval lub Valerian;
 • jeśli stan jest ciężki, warto spróbować normalizować pracę serca, wywołując wymioty. Aby to zrobić, kliknij korzeń języka. Prowokowany odruch często przywraca tętno nawet przy braku wymiotów.

Proste ćwiczenie oddechowe pomaga w normalizacji pracy serca. Musisz zamknąć oczy i wziąć głęboki oddech. Wstrzymaj oddech na kilka sekund, naciskając w tym momencie powieki. Należy to powtórzyć trzy razy w ciągu 10 sekund..

Często arytmia rozwija się u osób przyjmujących diuretyki pętlowe przez długi czas (Lasix, Torasemide, Furosemide). Leki te usuwają potas z organizmu, co powoduje zaburzenia rytmu serca. W takim przypadku przed przybyciem karetki warto podać pacjentowi tabletkę Asparkam lub Panangin.

Arytmię i ciśnienie krwi leczy się lekami. Obecnie apteki oferują szeroką gamę leków stosowanych w leczeniu zawałów serca. Uwalniane są w postaci ampułek do podawania domięśniowego lub dożylnego w postaci tabletek.

Kardiolodzy przepisują następujące leki w celu przywrócenia rytmu serca:

 • Verapamil. Szybko łagodzi atak tachykardii. Ale na starość tego środka należy używać ostrożnie;
 • Digoksyna. Eliminuje przyczyny choroby, spowalnia puls. Konieczne jest rozpoczęcie leczenia małymi dawkami, stopniowo zwiększając dawkę;
 • Chinidyna. Wolno działające leki przeciwarytmiczne;
 • Flekainid. Często przepisywany przez lekarzy w celu przywrócenia rytmu serca;
 • Adenozyna. Przeznaczony do szybkiego łagodzenia objawów arytmii. Działa już pół minuty po podaniu dożylnym.

Można przyjmować środki uspokajające, aby zapobiec nadciśnieniu i zaburzeniom rytmu serca. Poprawiają pracę serca, normalizują sen i łagodzą napięcie emocjonalne. Wśród takich leków często stosuje się Sanosan, Persen i Antares..

Jeśli zadaniem jest złagodzenie napadu arytmii, zatrzymanie zespołu bólowego, zmniejszenie prawdopodobieństwa nawrotu ataku, lepiej zażywać środki uspokajające. Na przykład Buspirone lub Phenazepam. Działają szybko, obniżają ciśnienie krwi, normalizują puls, łagodzą skurcz naczyń i obniżają ciśnienie krwi.

Ale z narkotykami w tej grupie musisz być ostrożny. Ponieważ niewłaściwie przyjmowane mogą wywołać psychozę, nadciśnienie i zatrzymanie akcji serca.

Niektórzy używają wywarów z jagód i roślin leczniczych, aby przywrócić układ sercowo-naczyniowy..

Na przykład przydatne jest picie napojów owocowych i kompotów z kaliny. Aby obniżyć liczby tonometrów, zaleca się zaparzanie kwiatów kaliny.

Dobry efekt dają również owoce aronii i głogu. Ale metody ludowe są skuteczne tylko w początkowych stadiach choroby lub w połączeniu z aptecznymi lekami przeciwarytmicznymi.

Kardiolog o tym, jak pomóc sobie w domu z arytmią:

W tym artykule nie ma tematu wideo.
Wideo (kliknij, aby odtworzyć).

Zatem arytmia i presja są wynikiem niewłaściwego trybu życia, ciągłego przepracowania i stresu. Mogą również wskazywać na obecność poważnej patologii. Dlatego jeśli tonometr pokazuje wysokie wartości przez długi czas, a rytm serca jest zaburzony, należy raczej umówić się na wizytę u kardiologa.

 • Eliminuje przyczyny nieprawidłowości ciśnienia
 • Normalizuje ciśnienie krwi w ciągu 10 minut po spożyciu

Źródła


 1. Nesterov, A.I. Pytania dotyczące reumatyzmu: monografia. / A.I. Niestierow. - Moskwa: SINTEG, 2014. - 885 s.

 2. Chizh V. F. N. V. choroba Gogola; Republika - Moskwa, 2001 - 512 s.

 3. Vakhtangishvili, R. Sh. Choroby układu sercowo-naczyniowego. Nadciśnienie tętnicze / R.Sh. Vakhtangishvili, V.V. Krzhechkovskaya. - M.: Phoenix, 2014. - 512 s.

Pozwól, że się przedstawię - Ivan. Od ponad 8 lat pracuję jako lekarz rodzinny. Uważając się za profesjonalistę, chcę nauczyć wszystkich odwiedzających witrynę rozwiązywania różnych problemów. Wszystkie dane na stronie są gromadzone i starannie przetwarzane, aby przekazać wszystkie niezbędne informacje tak dostępne, jak to tylko możliwe. Przed skorzystaniem z tego, co jest opisane na stronie, zawsze należy skonsultować się z profesjonalistami.

Arytmia z normalnym tętnem, co robić

Puls z arytmią - jak się uspokoić

Arytmia odnosi się do chorób sercowo-naczyniowych i charakteryzuje się zmianami w czynności serca, a także w tętnie. W większości przypadków arytmia jest łagodna i nie powoduje żadnego szczególnego dyskomfortu, ale często dochodzi do silnego zmęczenia, zawrotów głowy, drażliwości i innych objawów choroby, które obniżają jakość życia.

Arytmia rozwija się z różnych powodów, ale głównie na tle częstego stresu i chorób układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie, choroba wieńcowa, zaburzenia budowy aparatu zastawkowego).

Diagnozę patologii przeprowadza się na podstawie elektrokardiogramu, USG serca, testów wysiłkowych, monitorowania metodą Holtera. Jeśli przyczyna choroby zostanie ustalona, ​​przepisuje się leczenie arytmii, ale czasami konieczne jest uspokojenie serca w takich stanach, gdy nie można zapytać lekarza lub wcześniej stosowane metody nie pomagają. Możesz z wyprzedzeniem przygotować się na takie sytuacje, oglądając wideo.

Wideo Jak sobie pomóc z arytmiami: przerwy w sercu, ciężki oddech, szybki puls?

Puls i arytmia

Jaki puls powinien być normalny? W stanie normalnym tętno (tzw. Puls, określane na tętnicy promieniowej, szyjnej i innych) u osoby dorosłej wynosi od 60 do 90 uderzeń / min. U dzieci wskaźniki tętna są nieco inne, co jest uzależnione od wieku dziecka - im mniejsze, tym wyższe tętno, dlatego w pierwszych miesiącach po urodzeniu tętno wynosi około 140-170 uderzeń / min..

Pod wpływem pewnych czynników aktywność serca zmienia się w górę lub w dół, to znaczy pojawia się tachykardia lub bradykardia.

Oprócz powyższych naruszeń można zaobserwować następujące zmiany częstości akcji serca:

 • Napady - występują ostre i pozornie nierozsądne ataki serca, w których tętno może wynosić 220-240 uderzeń / min. Ten sam nagły koniec napadu. W takim przypadku rytm czynności serca może być jednolity i chaotyczny..
 • Extrasystole - mięsień sercowy kurczy się nieregularnie na skutek wystąpienia niezwykłych impulsów ekscytujących. Zaburzenie rytmu można uznać za wariant normy, jeśli liczba dodatkowych skurczów nie przekracza 1500 razy dziennie. W przypadku ekstrasystoli, która gwałtownie pogarsza samopoczucie pacjenta, należy zapewnić pomoc medyczną.
 • Migotanie przedsionków - serce bije często i chaotycznie (czyli praca przedsionków nie jest zgodna z aktywnością komór). Nieprawidłowy rytm zwiększa ryzyko naczyniowej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Niektóre formy arytmii wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej, inne można leczyć w domu. Jeśli wiesz, jak wpływać na układ serca, możesz uspokoić arytmię jeszcze przed przybyciem karetki..

Jak żyć z arytmią

Istnieje kilka opcji przebiegu arytmii, według których zorganizowany jest styl życia pacjenta.

1. Naruszenie rytmu praktycznie nie przeszkadza, a sama arytmia nie budzi niepokoju wśród lekarzy - w takich przypadkach wystarczy przestrzegać ogólnych zaleceń mających na celu wyeliminowanie złych nawyków, normalizację diety i codziennej aktywności.

Należy pamiętać, że pacjenci z łagodną arytmią mogą prowadzić normalne życie (podróże, podróże samolotem, uprawianie sportu), ale mając na uwadze fakt, że pierwsze oznaki choroby serca są już widoczne.

2. Umiarkowana arytmia przy braku zaburzeń hemodynamicznych, ale z wyraźną przychodnią - w takich przypadkach lekarz przepisuje leki przeciwarytmiczne, ale w małych dawkach i podobne leki powinny być cały czas przy pacjencie, zwłaszcza podczas podróży, podróży służbowych itp. Również przy tej postaci arytmii, podobnie jak w poprzedniej, przydatne są środki regeneracyjne w postaci masażu, balneoterapii, elektroforezy, zabiegów wodnych.

3. Ciężkie postacie arytmii, które są albo słabo wyczuwalne i stwierdzane tylko w EKG, albo charakteryzują się wyraźną kliniką, powinny dać odpowiedź na odpowiednie leczenie. Jednocześnie różne wyjazdy, zajęcia sportowe i niektóre rodzaje zajęć zawodowych mogą być ograniczone..

Przy wszystkich wariantach przebiegu arytmii konieczne jest rzucenie alkoholu i palenie. Przy zachowaniu złych nawyków leczenie przepisane przez lekarza, a także przestrzeganie prawidłowego odżywiania nie będzie wystarczająco skuteczne.

Podstawowe zasady prawidłowego odżywiania przy arytmii

 • Dieta bogata w potas pomaga poprawić samopoczucie w niektórych rodzajach arytmii, z wyjątkiem blokad. Takie produkty to jabłka, banany, ziemniaki, dynia, suszone owoce. Brzoskwinie, czosnek i niektóre rośliny, takie jak głóg, krwawnik pospolity, pomagają radzić sobie z arytmią.
 • Należy również debugować spożycie magnezu w organizmie w wystarczających ilościach. Aby to zrobić, musisz wprowadzić do diety kaszę gryczaną, chleb z otrębami, rośliny strączkowe, różne rodzaje orzechów, nasiona słonecznika..
 • W zależności od poziomu cholesterolu i innych czynników może być konieczne wyeliminowanie tłuszczów zwierzęcych i soli kuchennej z dziennego spożycia. Wędzone, smażone, pikantne potrawy szczególnie negatywnie wpływają na mięsień sercowy, dlatego też należy je wykluczyć z diety..
 • Jeśli masz nadwagę, musisz jeść więcej niskokalorycznych potraw, ponieważ obciążenie serca jest proporcjonalnie zwiększane przez zwiększoną masę ciała. Ponadto trzeba pamiętać, że posty w postaci diet jabłkowych, kefirowych i warzywnych pomagają poprawić metabolizm w organizmie..

Wideo Elena Malysheva. Czego nie jeść podczas przyjmowania leków na arytmię?

Jak pamiętać o przyjmowaniu leków antyarytmicznych

W leczeniu i zapobieganiu napadom arytmii ważną rolę odgrywają leki przepisane przez lekarza. Powinny być przyjmowane regularnie, tylko w tym przypadku można osiągnąć pozytywne wyniki. Aby nie zapomnieć o przyjmowaniu leków, możesz skorzystać z następujących zaleceń:

 • Należy zebrać i przeanalizować dostępne informacje o lekach przepisanych przez lekarza (instrukcje, recenzje, porady praktyczne).
 • Z reguły wszystkie leki należy popijać zwykłą wodą, a nie sokami, kompotami, herbatą lub kawą..
 • Jeśli nie przepisano jednego, ale przepisano kilka leków, należy prowadzić dziennik z godzinowym harmonogramem przyjmowania.
 • Liczba pozostałych tabletek musi być kontrolowana, wtedy będzie można w odpowiednim czasie zakupić nowe opakowanie leku. Również w tym przypadku pomaga wpisanie do dziennika szacowanej daty zakupu kolejnego pakietu..
 • Nowoczesne gadżety z wbudowanymi organizerami pomagają dobrze w terminowym przyjmowaniu leków. Wystarczy włożyć przypomnienia w telefonie, smartfonie lub po prostu zawiesić kalendarz w widocznym miejscu, aby zawsze zabrać lekarstwo na czas.
 • Apteki sprzedają specjalne pigułki lub pudełka na pigułki, w których można od razu rozprowadzić leki do oddzielnych pojemników. Są wygodne w podróży lub podróży służbowej. Ale w przypadku długich podróży powinieneś wziąć dłuższy zapas leków..

Należy pamiętać, że leki przeciwarytmiczne mogą być droższe niż oczekiwano. Nie powinno to być frustrujące, ponieważ możesz zapytać lekarza o substytuty lub analogi, które będą tańsze w cenie..

Jak uspokoić arytmię

W domu możesz spróbować uspokoić arytmię tylko w łagodnej klinice. W takim przypadku musisz ściśle monitorować stan, a przy pierwszym pogorszeniu nie wahaj się wezwać karetki.

Główne techniki zatrzymania napadu tachykardii i migotania przedsionków:

 • Nie naciskaj mocno na gałki oczne.
 • Masuj zatokę szyjną.
 • Wywołanie wymiotów metodami sztucznymi.
 • Biorąc głęboki oddech, wstrzymuje oddech.
 • Możesz wypić szklankę zimnej zwykłej wody.

Arytmie związane z chronicznym zmęczeniem lub częstym lękiem można wyeliminować, licząc na głos. Aby to zrobić, musisz usiąść w wygodnej pozycji, poczuć puls na lewej ręce i zacząć liczyć głosem. Nawet jeśli rytm jest zły, powinieneś starać się liczyć równomiernie, ignorując wynikające z tego naruszenia. Stopniowo poprawi się aktywność serca.

Pierwsza pomoc w przypadku bradykardii:

 • Weź gorącą kąpiel stóp lub pół-siedzącą.
 • Pij mocną kawę lub czarną herbatę.
 • Wybierz się na spacer na świeżym powietrzu.
 • Wykonuj ćwiczenia fizyczne.

Jeśli powyższe działania nie przyniosą rezultatu, należy położyć się na plecach i podnieść nogi ponad poziom ciała, na który kładzie się wałek lub poduszkę.

Co zrobić z ciężką arytmią

Przepisów z medycyny tradycyjnej jest kilka, które można zastosować przy różnych formach arytmii, ale co najważniejsze - za zgodą lekarza, gdyż pozwoli to uniknąć powikłań.

 • Wcześniej zakupione nalewki z waleriany, głogu, matki i owsa miesza się w równych proporcjach i po wstrząśnięciu weź jedną łyżeczkę na szklankę zwykłej wody. Musisz popijać małymi łykami.
 • Wcześniej zakupione olejki eteryczne, takie jak lawenda, cynamon, sosna, goździki melisy miesza się w 10 kroplach i wdycha po naniesieniu kropli mikstury na chusteczkę. Możesz też użyć innego kompleksu olejków eterycznych: eukaliptusowy, szałwiowy, miętowy, tymiankowy, szałwiowy.

Należy pamiętać, że przy określaniu tętna powyżej 170 uderzeń / min i poniżej 40 uderzeń / min (wskaźniki są wskazane dla dorosłych, dla dzieci odpowiednio 200 i 70 uderzeń / min oraz w zależności od wieku) nie wahaj się wezwać karetki pogotowia.

Podobne artykuły

Puls jest ważnym biomarkerem stanu organizmu, dlatego tak ważne jest, aby każda kobieta w pozycji znała tętno, a także zmiany w nim, kiedy się pojawiają, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Informacje są szczególnie istotne dla tych, którzy uważają, że wszystko jest w porządku z sercem i naczyniami krwionośnymi..

Puls to najważniejszy biologiczny marker kondycji człowieka. Przede wszystkim określa się to u osoby, która straciła przytomność, a także należy ją wziąć pod uwagę podczas badania czynności serca. Istnieją normy wiekowe dotyczące pulsu, a ponadto istnieją cechy charakterystyczne pulsu u kobiet w ciąży i sportowców.

Głównym wskaźnikiem zdrowia jest puls. Nie jest trudno to ustalić, a najczęściej pomiar odbywa się w spoczynku. Pomaga to najdokładniej poznać podstawowe możliwości serca i, jeśli to konieczne, skonsultować się z lekarzem na czas, ponieważ zarówno spadek, jak i wzrost tętna mogą wskazywać na poważną chorobę.

Przyczyny arytmii przy normalnym ciśnieniu i tętnie, patogeneza, objawy, metody diagnostyczne, leczenie i profilaktyka

Arytmia serca jest naruszeniem częstotliwości, rytmu lub sekwencji rozluźnienia i skurczu mięśnia sercowego. W praktyce lekarskiej arytmię leczy się lekami przeciwarytmicznymi. W artykule przeanalizujemy, dlaczego arytmia występuje przy normalnym ciśnieniu i tętnie..

Uwaga! W klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej (ATC) leki przeciwarytmiczne oznaczane są kodem C01B. Międzynarodowa niezastrzeżona nazwa: Antiarrhythmica classis I et III.

Fizjologiczne zmiany częstości akcji serca nazywane są zmiennością. Bicie serca może przyspieszyć (tachykardia) i spowolnić (bradykardia) w ciągu dnia. Przy zwiększonym tętnie prawie zawsze wymagane jest obniżenie tętna, a przy niższym tętnie tylko w przypadku patologii.

Arytmie są zwykle podzielone według miejsca ich pochodzenia (węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy i inne). Arytmie można również rozróżnić na podstawie:

 • Prędkości: arytmia bradykardialna lub tachykardialna;
 • Zagrożenia: łagodne lub złośliwe, potencjalnie zagrażające życiu zaburzenia rytmu;
 • Pochodzenie: wrodzone (choroba mięśnia sercowego, zaburzenia kanałów jonowych) lub nabyte (choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, rozrost jam serca, kardiomiopatia).
 • Extrasystoles;
 • Migotanie przedsionków;
 • Bradyarytmia;
 • Tachyarytmia;
 • trzepotanie przedsionków;
 • Tachykardia nadkomorowa;
 • Blok węzła zatokowo-przedsionkowego.
 • Skurcze dodatkowe komorowe;
 • Tachykardia idiopatyczna;
 • Tachykardia komorowa;
 • Trzepotanie komór;
 • Migotanie komór.

Układ przewodzenia serca:

 • Zespół chorej zatoki;
 • Zespół bradykardii-tachykardii;
 • Bradykardia zatokowa;
 • Zespół zatoki szyjnej;
 • Tachykardia nadkomorowa;
 • Blok przedsionkowo-komorowy;
 • Zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (zespół WPW).
 • Kardiomiopatia;
 • Zespół WPW;
 • Zaburzenia kanału jonowego (zespół Brugadów, wrodzone wydłużenie zespołu odstępu QT);
 • Wrodzone wady serca.
 • Uszkodzenie mięśnia sercowego;
 • Zawał serca;
 • Choroba wieńcowa serca;
 • Niedomykalność mitralna;
 • Nadciśnienie tętnicze serca;
 • Zapalenie mięśnia sercowego i zapalenie osierdzia;
 • Toksyczna kardiomiopatia rozstrzeniowa.

Inne (pozasercowe) przyczyny, które mogą zwiększać ryzyko zaburzeń rytmu serca, obejmują:

 • Nadczynność tarczycy (zwiększona aktywność tarczycy)
 • Zaburzenia elektrolitowe (hipokaliemia, hipomagnezemia, hiponatremia);
 • Przyjmowanie leków (katecholaminy, leki przeciwarytmiczne, glikozydy nasercowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne);
 • Zespół zatoki szyjnej;
 • Zaburzenia psychowegetatywne (niepokój, stres, zmęczenie, zwiększony napięcie nerwu błędnego);
 • Niedotlenienie (zmniejszona ilość tlenu w tkankach).

Objawy patologii

U zdrowych osób dodatkowe skurcze mogą pojawiać się przez całe życie. Migotanie przedsionków jest często odczuwane jako regularne lub nieregularne pulsowanie w gardle. Jeśli serce jest uszkodzone, może wystąpić niewydolność serca z wysokim tętnem. Można to wyrazić na przykład brakiem powietrza. W ciężkich przypadkach może wystąpić obrzęk płuc. Dławica piersiowa i nasilenie objawów istniejącego wcześniej słabego krążenia mózgowego (dezorientacja, zawroty głowy, drgawki, przejściowa utrata mowy i zaburzenia widzenia) mogą również wystąpić.

Jeśli występuje arytmia bradykardialna (blokada węzłów AV-S, zmniejszenie tętna zatokowego), mogą wystąpić zawroty głowy, stany zapaści lub nawet całkowite omdlenie. Śmiertelna asystolia może wystąpić w rzadkich przypadkach bloku przedsionkowo-komorowego III stopnia bez rozrusznika.

Diagnostyka

Istnieją różne typy i formy zaburzeń rytmu, które można rozpoznać za pomocą elektrokardiografii. Jeśli podczas badania EKG nie zostanie wykryta arytmia, może być konieczne wykonanie tzw. Badania elektrofizjologicznego. Prawidłowa diagnostyka różnicowa pomaga w przepisaniu odpowiedniego leczenia.

Podstawowe metody diagnostyczne:

 • Historia medyczna (poprzednia lub współistniejąca choroba, historia rodzinna);
 • EKG krótko i długoterminowe (rejestracja kardiogramu dobowego lub jednorazowego);
 • Ergometria (rejestracja zaburzeń rytmu serca wywołanych wysiłkiem fizycznym, na przykład w zespole chorego węzła zatokowego);
 • Badanie elektrofizjologiczne (inwazyjne, ale bardzo dokładne, na przykład za pomocą cewnika mapującego);
 • Echokardiografia;
 • Testy farmakologiczne.

Wiele osób pyta: co zabrać z arytmią. W szczególności farmakoterapia jest wymagana w przypadku arytmii, które są spowodowane organiczną chorobą serca. Należą do nich wrodzone lub nabyte choroby mięśnia sercowego, a także choroby przejściowe, takie jak zapalenie mięśnia sercowego. Najczęstsze zaburzenia rytmu serca to skurcze dodatkowe. Są łagodne i nie powinny być leczone lekami. Nie ma związku między śmiertelnością a dodatkowymi skurczami..

Ważny! W czasie ciąży, jeśli masz nadciśnienie lub cukrzycę, niektóre leki są przeciwwskazane. Leki mogą zmniejszać częstość zaburzeń rytmu, ale powodują śmiertelne reakcje u płodu.

Ze względu na swoje właściwości antyarytmiczne magnez jest stosowany w leczeniu arytmii serca. Magnez przyczynia się do utrzymania równowagi elektrolitowej w komórkach mięśnia sercowego, a także ogranicza uwalnianie neuroprzekaźników i neuroprzekaźników, zapobiegając tym samym arytmiom. Przy podawaniu doustnym praktycznie nie ma skutków ubocznych. Jedynym przeciwwskazaniem do podawania doustnego jest ciężka niewydolność nerek. Weź tabletkę magnezu, aby zmniejszyć częstość choroby, w takim przypadku nie możesz.

W zależności od rodzaju arytmii przepisywane są leki przeciwarytmiczne (adenozyna, aymalina, amiodaron, atropina, beta-blokery, naparstnica, flekainidy, antagonista wapnia typu werapamilu lub diltiazemu). Niektóre leki są również stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Jeśli tętno pacjenta jest zbyt wolne (niskie tętno), wskazane jest wszczepienie rozrusznika i defibrylatora. Rozrusznik pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca (rytm zatokowy) w przypadku trzepotania przedsionków i częstoskurczu komorowego. Jeśli u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym występuje migotanie komór, należy najpierw zastosować defibrylator. Pomaga zwiększyć szanse przeżycia pacjenta i zmniejszyć śmiertelność z powodu śmiertelnych zaburzeń rytmu serca.

Jeśli złośliwe zaburzenia rytmu wystąpią z powodu pogarszającej się choroby wieńcowej (CHD), ważne jest, aby poprawić krążenie serca poprzez cewnikowanie serca lub pomostowanie tętnic wieńcowych. Niektóre arytmie (AVNRT, WPW, trzepotanie przedsionków i migotanie) można usunąć przez ablację.

Przyczyny pozasercowe należy rozwiązać przyczynowo, lecząc chorobę podstawową (nadczynność, niedoczynność tarczycy, zaburzenia równowagi elektrolitowej, zatrucie). Tachykardie nadkomorowe można leczyć poprzez zwiększenie napięcia nerwu błędnego.

Rada! Surowo zabrania się przyjmowania środków ludowych w domu w celu leczenia zaburzeń rytmu serca. W przypadku jakichkolwiek stanów patologicznych zaleca się kontakt ze specjalistą. Wiele ziół leczniczych, suplementów diety, pigułek i wyciągów z ziół może powodować śmiertelne skutki uboczne.

Czy arytmia grozi udarem? Zapytanie lekarza o prawidłowy rytm serca

Im większy organizm żywej istoty, tym rzadziej jej puls. Serce psa bije średnio w tempie 120 uderzeń / m, u konia - 55 uderzeń / m, u słonia - 27 uderzeń / m. Trudno w to uwierzyć, ale puls wieloryba to tylko 6-7 uderzeń / m. Ale mysz etruską można nazwać rekordzistą szybkości. Jej serce jest w stanie wytworzyć do 1300 uderzeń / m! Jeśli chodzi o osobę, wygodne dla niego tempo waha się z reguły w przedziale 60-90 uderzeń / m. Problemy zaczynają się, gdy właściwy rytm wymyka się spod kontroli. Co to jest arytmia, jak jest niebezpieczna, czy może prowadzić do udaru i jak rozpoznać problem na czas - mówi kardiolog Natalya Dobrosoltseva.

Norma

- Co to jest prawidłowe bicie serca?

- Natura przyznała człowiekowi 4-komorowe serce, które składa się z dwóch komór i dwóch przedsionków. W prawym przedsionku znajduje się „główny dowódca” tętna - węzeł zatokowy. To w jego komórkach „rodzi się” impuls startowy, który ustala rytm i prawidłową kolejność skurczów serca u zdrowego człowieka. Jednak źródło impulsu elektrycznego może pochodzić również z innych obszarów serca. W takich przypadkach jej przebieg „gubi się” lub zwalnia, co prowadzi do różnych naruszeń.

Każda zmiana rytmu jest powodem do ostrożności. Istnieją niebezpieczne i niegroźne formy „nieprawidłowego działania” pracy serca, ale tylko lekarz może to ustalić. W żadnym wypadku nie należy samodzielnie diagnozować.

Ciekawy:

- Istnieje teoria, że ​​każda osoba ma skończoną liczbę uderzeń serca - tylko około 2-2,5 miliarda uderzeń w życiu. Im szybszy rytm, tym szybciej ta „rezerwa” się wyczerpuje. Według duńskich naukowców, długie wątroby mają zwykle spokojny puls, przynajmniej u mężczyzn..

- Jaki powinien być puls?

- Będziesz zaskoczony, ale nie ma jasnych kryteriów. Niektórzy eksperci uważają, że tętno od 60 do 80 uderzeń / m jest normalne, inni - od 55 do 90 uderzeń / m. W rzeczywistości norma dla każdej osoby jest indywidualna i może zależeć od wieku, stopnia sprawności fizycznej, istniejących chorób, stanu emocjonalnego i stylu życia..

Szybki puls (powyżej 80 uderzeń / m) często występuje podczas ciąży, lęku, chronicznego stresu, podczas aktywności fizycznej. Czasami szybkie bicie serca jest całkowicie wrodzoną cechą, która nie szkodzi zdrowiu..

Rzadszy puls (poniżej 60 uderzeń / m) często występuje u osób regularnie uprawiających aktywność fizyczną (nie tylko sporty wyczynowe). Nawiasem mówiąc, może to być również wrodzone. Serce „odpoczywa”, gdy osoba śpi. W tym okresie puls zwalnia do 35-50 uderzeń / m2, szczególnie w fazie głębokiego snu.

Ciekawy:

- U niemowląt serce bije szybciej niż u dorosłych. Tętno dziecka od urodzenia do 3 miesięcy waha się od 100-150 uderzeń / m. Im starsze dziecko, tym bardziej te granice przesuwają się w kierunku spokojniejszego rytmu..

- Czy tętno zależy od podłogi?

- Rzadsze tętno u mężczyzn (przy założeniu dobrego ogólnego stanu zdrowia) można uznać za normalne. Kobiety mają zwykle częstszy rytm, ale nie zawsze tak jest. W każdym przypadku kardiolodzy badają ogólny obraz stanu organizmu. Płeć nie jest tutaj tak ważna, jak wielu myśli..

To nie jest norma

- Co jest uważane za naruszenie?

- Nieprawidłowy rytm serca (arytmia) występuje, gdy impulsy elektryczne inicjujące skurcze serca nie działają prawidłowo, powodując bicie serca zbyt szybko lub zbyt wolno lub nieregularnie (nie rytmicznie).

- Dlaczego to się dzieje?

- Sercem arytmii jest zmiana warunków powstawania pobudzenia mięśnia sercowego lub anomalii w drogach jego propagacji.

Przyczyn może być wiele. Pomiędzy nimi:

 • choroby serca;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • cukrzyca;
 • palenie;
 • nadmierne spożycie alkoholu i kofeiny;
 • naprężenie;
 • choroby tarczycy;
 • zaburzenia elektrolitowe (zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie wpływa na aktywność elektryczną serca);
 • niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek przenoszących tlen).

Stosowanie używek powoduje również zaburzenia rytmu serca. Amfetamina i kokaina mogą uszkodzić mięsień sercowy i spowodować nagłą śmierć sercową z powodu migotania komór.

- Uważa się, że arytmia jest problemem dla osób starszych. Czy tak jest??

- Możesz zabrać prawie każdą osobę (nawet młodą, a nawet bez dolegliwości zdrowotnych), zainstalować specjalną aparaturę, która będzie rejestrować tętno w ciągu dnia i wierz mi, przynajmniej minimalna niewydolność serca zostanie znaleziona z 99,9% gwarancją... Nie oznacza to wcale, że patologia zostanie zidentyfikowana, chcę tylko powiedzieć, że nikt nie ma idealnego serca. Nie jesteśmy robotami.

Arytmia jest częstym problemem i niestety występuje również wśród młodych ludzi. Mimo to wiek odgrywa rolę. Im starsza osoba, tym większa sztywność ścian mięśnia sercowego (mięśniowa środkowa warstwa serca, która stanowi większość jego masy), zwiększa się rozmiar serca, zmienia się struktura samego mięśnia. Czynniki te wpływają na zdolność serca do prawidłowego skurczu i wywołują najczęstszy rodzaj zaburzeń rytmu, migotanie przedsionków. Dlatego też ryzyko związane z osobami starszymi jest oczywiście większe..

- Jakie jest główne niebezpieczeństwo arytmii?

- W ciężkich przypadkach, z powodu niewystarczającej pojemności minutowej serca, może wywoływać zawroty głowy, utratę przytomności, pogorszenie ukrwienia serca i mózgu.

Niektóre rodzaje arytmii (na przykład wszystkie te same migotanie przedsionków) mogą przyczyniać się do wystąpienia udaru. W lewym przedsionku znajduje się rodzaj kieszeni zwanej małżowiną uszną. W tym obszarze przepływ krwi jest spowolniony. Przy bardzo szybkim chaotycznym skurczu włókien przedsionkowych uformowane elementy (komórkowa część krwi) są zatykane w tej strefie i tworzy się skrzeplina. Jeśli w którymś momencie ucho również się skurczy, istnieje ryzyko, że wypchnie skrzep krwi, a krew przeniesie go do pobliskich naczyń głowy.

Istnieje skala, według której lekarz ocenia ryzyko powstania zakrzepów krwi u konkretnej osoby. Jeśli to ryzyko jest wysokie, osobie przepisuje się specjalne leki..

Jak rozpoznać arytmię w czasie

- W jakich przypadkach należy natychmiast wezwać karetkę?

- W przypadkach, gdy zaburzenia rytmu wystąpiły po raz pierwszy, stają się złe, trudno jest chodzić, zawroty głowy, pojawiają się niewygodne odczucia w klatce piersiowej.

Jeśli ktoś podejrzewa arytmię, ale jednocześnie czuje się dobrze, z pewnością warto udać się do lekarza, ale nie trzeba panikować i wzywać karetki. Nawiasem mówiąc, tonometry z funkcją rozpoznawania arytmii pojawiły się dawno temu i są bardzo wygodne w użyciu. Jeśli wskaźnik arytmii po raz pierwszy zwrócił Twoją uwagę to powtórz pomiar po kilku minutach, obserwuj się przez kilka godzin, a jeśli sytuacja się powtórzy, skonsultuj się z lekarzem.

W przypadku bezobjawowych ataków arytmii, w celu wykrycia początku napadu zalecam regularne (codziennie) mierzenie ciśnienia takim urządzeniem, gdyż istnieje „złote okienko” - okres na bezpieczne przywrócenie rytmu w 48 godzin. Jeśli organizm nie radzi sobie samodzielnie w tym okresie, omów to z lekarzem..

- Jak często sprawdzać serce?

- W przypadku braku podejrzanych objawów polecam robić to w ramach klasycznego badania klinicznego raz w roku. Wykonaj co najmniej pełną morfologię krwi i elektrokardiogram serca. Jeśli coś zmyli twojego lekarza, najprawdopodobniej będziesz musiał dodatkowo sprawdzić hormony tarczycy, skład elektrolitowy krwi, w niektórych przypadkach pokazano holterowskie monitorowanie kardiogramu (aparat monitorujący kardiogram serca w ciągu dnia, 3 dni lub tygodni).

Co robić

- Jak leczy się arytmię?

- W zależności od rodzaju arytmii i stopnia jej zagrożenia, lekarz wybiera taktykę obserwacji, farmakoterapii lub operacji.

- Czy rozrusznik serca jest zawsze potrzebny?

- Oczywiście nie. Często ludzie myślą, że rozrusznik serca leczy w jakiś sposób serce, ale tak nie jest. Zapobiega tylko rzadszemu biciu serca niż określona granica w pożądanym zakresie częstotliwości, a także pozwala lekarzowi prawidłowo przepisać leki antyarytmiczne w odpowiednich dawkach.

Istnieje również taki rodzaj stymulatora, jak kardiowerter-defibrylator, który pomaga w eliminowaniu zagrażających życiu zaburzeń rytmu w czasie. On, niczym wrażliwy ratownik, uważnie „słucha” serca, a jeśli nagle rozpozna niebezpieczną arytmię, natychmiast zatrzymuje ją za pomocą impulsów.

- Jakich zasad powinna przestrzegać osoba, która często ma arytmię?

- Najpierw musisz dowiedzieć się (wspólnie z lekarzem), co wywołuje zaburzenia rytmu serca. Są to często:

 • alkohol;
 • napój gazowany;
 • wysokie ciśnienie krwi;
 • napadowe objadanie się;
 • nadmierna aktywność fizyczna

Zgodnie z tym punktem musisz ponownie przemyśleć swój styl życia, wykluczyć czynnik prowokujący.

Aktywności fizycznej nie należy całkowicie usuwać, po prostu powinna być umiarkowana. Skontaktuj się z lekarzem. Ktoś może użyć prostego chodzenia, ktoś może uprawiać jogę lub pilates, ktoś potrzebuje specjalnej gimnastyki terapeutycznej, ale konieczne jest poruszanie się, unikanie załamań.

Ciekawy:

- U profesjonalnych sportowców ryzyko arytmii jest dość wysokie. A wszystko dlatego, że serce jest także mięśniem i ciągły trening też na nie wpływa. Ściany mięśnia sercowego stają się grubsze, a im są grubsze, tym większe jest ryzyko zmian w „układzie elektrycznym serca”, a w innym miejscu może wystąpić impuls inicjujący, który wywoła arytmię. Dlatego sportowcy potrzebują nadzoru lekarskiego i terminowego ograniczenia obciążeń..

Jeśli chodzi o odżywianie, nie jest wymagana żadna specjalna dieta. W niektórych przypadkach specjalista może zalecić produkty bogate w magnez, wapń, potas lub przepisać serię witamin i minerałów.

arytmia przy normalnym ciśnieniu i tętnie

Pytania i odpowiedzi dotyczące: arytmii przy normalnym ciśnieniu i tętnie

Witam, Michaił Walentinowicz!
Bardzo dziękuję za konsultację!

Michaił Walentinowicz, jestem w ślepym zaułku. Przeszedłem wiele badań, MRI GM i MRI SHOP, RTG kręgosłupa, dwukrotnie Holter EKG (wszystkie badania przechodzę w prywatnych klinikach, nie ma możliwości w poliklinice) - nie ma diagnozy i leczenia.

Po raz drugi od 2 lat przechodzę holterowskie EKG, ale drgawki (przyspieszone bicie serca (przerywane), zawroty głowy, ucisk w sercu i tarczycy, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie duszności, zimne poty, w ciągu dnia - niestabilność podczas chodzenia i osłabienie nóg ) nie może zostać złapany. Ataki te zdarzają się 2-3 razy w miesiącu (może w ciągu dnia, może w nocy, niespodziewanie).

Monitoring został przeprowadzony przez Holter SDM3 (3 kanałowy, z 3 odprowadzeniami) - to najlepszy, jaki jest w naszym ośrodku regionalnym w prywatnych klinikach. A dekodowanie monitorowania jest inne. Jakie są cechy tego modelu Holtera EKG? Co to jest „bezużyteczny zespół QRS”? Czy Holter SDM3 określa naturę arytmii?

Po drugie, monitorowanie metodą Holtera ujawnia: „Przez cały dzień, niezależnie od częstotliwości rytmu zatokowego, rejestrowana jest różnica amplitudy i polimorfizmu załamka T. Na tle częstoskurczu zatokowego rejestruje się obniżenie odcinka ST o 0,5-1 mm”. Czy to niedokrwienie? A może jest to związane z długotrwałym uporczywym nadciśnieniem?

Wcześniej mój hormon tarczycy T4 czasami wzrastał. W 2004 roku zwiększono T4 = 16,3 dl / ml (norma to 4,2 - 12,0 dl / ml) - wziąłem go w poradni endokrynologicznej. Przepisano anaprilin i kilka innych suplementów diety (na karcie nie wskazano diagnozy. Wszystkie wizyty zapisano na karteczkach). Następnie wziąłem Mercazolil (dawka podtrzymująca), nie mogę tolerować dużej dawki z powodu silnych zawrotów głowy i niestabilności podczas chodzenia. W 2006 roku (po zażyciu leków) zabrałem go do prywatnego ośrodka medycznego. ośrodek: T4 - normalny, chociaż objawy nadczynności tarczycy pozostały (przyspieszone bicie serca, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie skurczu serca i tarczycy (wole rozlane), emocjonalność, wzmożona potliwość, migotanie oczu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe). Te objawy towarzyszą mi od 22 lat do dziś (obecnie mam 46 lat). Wraz z menopauzą objawy się podwoiły. W 2015 roku została przebadana na obecność hormonów tarczycy + parathormonu (o dziwo T4 był prawidłowy, a parathormon był podwyższony (?)):
07.04.2015 hormony tarczycy: wolne T4 (FT4) - 15,02 pmol / l (norma to 9,0 - 20,0 pmol / l); Wolne T3 (FT3) - 4,42 pmol / l (norma 4 - 8,3 pmol / l); przeciwciała przeciwko piroksydazie tarczycowej - 6,5 lU / ml (norma to 50 lU / ml); TSH - 1,63 mIU / ml (norma 0,25 - 5,0 mIU / ml)
7 grudnia 2015 r. (Parathormon - podwyższony) - 74,8 pg / ml (norma 15,0 - 65,0 pg / ml) (!)

Dlaczego przy prawidłowych wartościach T4 nadal mam objawy towarzyszące nadczynności tarczycy? Czy ciągłe stosowanie beta-blokerów (od 2001 roku) może wpłynąć na wynik testu hormonalnego tarczycy??
Co może być związane z objawem, takim jak brak powietrza (uczucie zaburzenia oddychania i bicia serca) - z nadciśnieniem lub niedokrwieniem?
Ból kompresyjny w okolicy serca (nie więcej niż 15 minut), z czym może się wiązać? Czy to z powodu wysokiego ciśnienia krwi, szybkiego bicia serca lub niedokrwienia? Kilka razy użyłem nitrogliceryny, jest łatwiej, ale pojawił się silny ból głowy. Klinice kazano uważać, aby nie eksperymentować, ze względu na oczywistą niewydolność krążenia mózgowego w VVB.

Jak prawidłowo przyjmować Bisoprolol według danych Holtera EKG (poniżej publikuję dane z poprzedniej konsultacji)?
Od 2010 roku biorę Lozap 50, od ponad 6 miesięcy pojawił się kaszel (szczególnie jeśli moje plecy opierają się o oparcie krzesła) - może to być spowodowane stosowaniem Lozap, lub czymś innym?
Czy muszę frakcjonować badanie na obecność lipoprotein? Jakie zdać badania laboratoryjne?

Byłbym wdzięczny za konsultację!

POPRZEDNIA KONSULTACJA:
17 października 2016 r
Natalya pyta:
dzień dobry!
Prosimy o konsultację zgodnie z danymi Holtera w połączeniu z objawami i innymi danymi z badań. Kobieta 46 lat. Występują ataki: przyspieszone bicie serca (przerywane), zawroty głowy, ucisk w okolicy serca, podwyższone ciśnienie krwi, uczucie duszności, zimne poty, w ciągu dnia - niestabilność podczas chodzenia. Skończę z Bisoprololem. Biorę też Lozap 50 (nadciśnieniowe b-n 2 łyżki.), Ale powoduje kaszel. Co można wymienić? Czasami puchną nogi i stopy (głównie latem). Jaki jest powód?
We wrześniu wykonano holterowskie monitorowanie EKG (Holter był zakładany w domu; nie było wyraźnych ataków serca; wykonywał umiarkowane obciążenie, które można wykonać przy braku koordynacji; były takie objawy - czasami brak równowagi i krótkotrwałe (ale częste) zawroty głowy, uczucie ucisku w sercu, utrzymujący się wzrost ciśnienia krwi (po wysiłku fizycznym następuje gwałtowny wzrost ciśnienia krwi), uczucie braku powietrza, chwiejność podczas chodzenia (po umiarkowanej aktywności fizycznej) i zaburzenia koordynacji).

Dane z monitorowania EKG metodą Holtera 12-13.09.2016:
Średnie tętno 80 / min. Śpij 6 godzin 50 minut Tętno podczas snu 69 / min., Podczas czuwania 85 / min. Indeks dobowy 1.24.
Rytm:
Tachykardia> 110 00:28:07 tętno maksymalne 125 / min. (12.09.16 21:51:51)
Arytmia 00:00:17
Bradykardia (0,05). Całkowity efekt regulacji: umiarkowany tachykardia (600 ms

Zmiany tętna z migotaniem przedsionków

Arytmia to zaburzenie rytmu serca, gdy dany narząd zaczyna nieregularnie kurczyć się. Wraz z rozwojem tej patologii zmienia się również tętno u osoby. Może się zmieniać, zarówno w górę, jak iw dół. Jak znormalizować tętno z migotaniem przedsionków?

Jak arytmia wpływa na tętno?

Puls jest najważniejszym fizjologicznym wskaźnikiem zdrowia człowieka, zgodnie z którym doświadczeni specjaliści mogą podejrzewać rozwój określonej patologii. Jest to rozumiane jako rytmiczne wahania objętości naczyń krwionośnych, zbiegające się ze skurczem komór serca.

Jeśli tętno jest zaburzone, oznacza to, że w organizmie zachodzą zmiany patologiczne lub wpływają na niego czynniki zewnętrzne. Zwykle przyczyną niepowodzenia oscylacji są choroby serca i naczyń krwionośnych. Przy niektórych chorobach puls przyspiesza, przy innych zwalnia.

Zmiana tętna sygnalizuje uszkodzenie naczyń krwionośnych i serca

Arytmia może być również czynnikiem wywołującym zaburzenia tętna, zarówno w kierunku malejącym, jak i narastającym. W zależności od awarii częstości tętna patologia dzieli się na kilka typów. Należą do nich:

 • Arytmia tachysystoliczna. W tym przypadku wzrost liczby wibracji obserwuje się, gdy osiąga 90-100 uderzeń na minutę. W niektórych sytuacjach wskaźnik może być nawet wyższy. To zależy od przebiegu choroby serca
 • Arytmia bradystoliczna. W przypadku tego typu patologii puls wręcz przeciwnie, staje się wolniejszy. Liczba uderzeń na minutę jest zmniejszona do mniej niż 60.
 • Arytmia normosystoliczna. W takiej sytuacji tętno jest zbliżone do normy - 60-100 uderzeń na minutę.

W większości przypadków to właśnie przyspieszony impuls obserwuje się przy migotaniu przedsionków, kiedy liczba oscylacji może osiągnąć 500 uderzeń. Stanowi temu towarzyszą nieprzyjemne objawy i wymaga pilnej ulgi..

Objawy

W przypadku migotania przedsionków zwykle obserwuje się wysokie tętno. Powoduje pogorszenie samopoczucia pacjenta. Istnieją znaki takie jak:

 • Ogólne osłabienie organizmu.
 • Hałas lub dzwonienie w uszach.
 • Wyczuwalne pulsowanie w klatce piersiowej, skroniach.
 • Ataki zawrotów głowy.
 • Obfite pocenie.
 • zawroty.
 • Poważny niepokój.
 • Atak paniki.

Kiedy dana osoba wpada w panikę, jeszcze trudniej jest mu poradzić sobie z atakiem arytmii. W tym przypadku złe samopoczucie jest dodatkowo pogarszane..

Oprócz kołatania serca migotanie przedsionków powoduje dzwonienie w uszach i zawroty głowy.

Jeśli tętno jest zbyt niskie, obserwuje się następujące objawy:

 • Bezsenność.
 • Drażliwość.
 • Zawroty głowy.
 • Niskie ciśnienie krwi.
 • Nudności.
 • Zimny ​​pot.
 • Zaburzenie koordynacji ruchowej.
 • Utrata przytomności.

Zdarza się, że dana osoba nie zauważa obniżonego tętna, dlatego należy regularnie sprawdzać ten wskaźnik w domu.

Diagnostyka

Aby postawić prawidłową diagnozę, lekarz najpierw przeprowadza badanie. Sprawdza tętno, mierzy ciśnienie krwi, nasłuchuje bicia serca.

Następnie przepisuje się elektrokardiografię. Zwykle wystarczy ocenić pracę serca, zidentyfikować arytmie i zaburzenia tętna. Ale jeśli lekarz podejrzewa obecność innych patologii tego narządu, może przeprowadzić echokardiografię i radiografię.

Na podstawie badania lekarz dokładnie określi, w jaki sposób zmniejszyć tętno w przypadku migotania przedsionków.

Wyniki EKG pozwalają na rozpoznanie rodzaju arytmii

Metody leczenia

Im bardziej rozwija się arytmia, tym silniejsze stają się zaburzenia tętna. Aby pozbyć się tych zakłóceń, potrzebne są odpowiednie leki. Bez nich niemożliwe będzie przywrócenie funkcji serca i parametrów życiowych..

Oprócz leków wymagana jest zmiana stylu życia pacjenta, ponieważ niezdrowa dieta, złe nawyki, brak snu i inne czynniki zewnętrzne negatywnie wpływają na stan serca.

Jedzenie i styl życia

Jeśli dana osoba ma migotanie przedsionków i naruszenie pulsu, to przede wszystkim musi zmienić styl życia i dietę. Jeśli chodzi o pierwszą kwestię, lekarze zalecają:

 • Rzuć palenie i picie alkoholu.
 • Angażuj się w umiarkowaną aktywność fizyczną.
 • Ustanów codzienną rutynę, zapobiegaj brakowi snu.
 • Unikaj stresujących sytuacji.

Jeśli chodzi o racjonalne odżywianie, konieczne jest usunięcie z menu wszelkich fast foodów, na przykład tłustych, smażonych, wędzonych, mocno solonych, kiełbas, konserw, półproduktów, słodyczy i słodkich napojów gazowanych. Nacisk należy położyć na świeże warzywa, owoce, jagody, zioła, suszone owoce, zboża, chude mięso i produkty mleczne.

Zbilansowana dieta to podstawa zdrowego stylu życia dla każdego

Terapia lekowa

Nie możesz obejść się bez przyjmowania leków na arytmię. Takie grupy leków, które pomagają utrzymać normalne tętno i puls:

 1. Blokery kanału potasowego.
 2. Blokery adrenergiczne.
 3. Blokery kanału sodowego.
 4. Blokery kanału wapniowego.
 5. Miejscowe środki znieczulające.
 6. Glikozydy nasercowe.
 7. Preparaty potasowe.

Ponadto w przypadku arytmii często przepisywane są antykoagulanty, które rozrzedzają krew. Rzeczywiście, przy tej patologii wzrasta ryzyko wystąpienia zakrzepicy i choroby zakrzepowo-zatorowej..

Popularne są następujące leki:

 • Amiodaron. Odnosi się do blokerów potasu, zapobiega przenikaniu jonów potasu do tkanek mięśnia sercowego. Pozwala to spowolnić skurcz serca i zmniejszyć częstość tętna..
 • „Nowokainamid”. Zaliczany jest do grupy blokerów sodu, zapobiega przedostawaniu się tego pierwiastka do mięśnia sercowego, zmniejsza pobudliwość serca. Pomaga w normalizacji tętna i pulsu..
 • „Propranolol”. Jest to bloker adrenergiczny, który ma działanie antyarytmiczne, a także pomaga ustabilizować wysokie ciśnienie krwi..
 • „Warfaryna”. Odnosi się do antykoagulantów, które rozrzedzają krew. Lek zapobiega tworzeniu się skrzepów krwi podczas arytmii. Jego substancja czynna blokuje tworzenie się w wątrobie składników odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi.

Są to najbardziej podstawowe leki preferowane przez lekarzy, ale można zastosować inne środki..

„Amiodaron” - jeden z najpopularniejszych leków na normalizację tętna w arytmii

Zabiegi chirurgiczne

Radykalnym sposobem na zmniejszenie pulsu w migotaniu przedsionków jest zabieg chirurgiczny. Istnieje kilka metod, które mogą pomóc pozbyć się nieprawidłowości w sercu..

Wszczepienie stymulatora

Zainstalowanie rozrusznika serca to jedna z najpopularniejszych operacji, po której stan pacjenta znacznie się poprawia. Efekt takiego leczenia utrzymuje się przez wiele lat, ale z czasem może być wymagana nowa implantacja tego urządzenia..

Podczas zabiegu pod podskórną tkankę tłuszczową w okolicy klatki piersiowej wszczepiany jest rozrusznik serca. Jest w stanie współdziałać z mięśniem sercowym za pomocą specjalnych elektrod, co pomaga przywrócić prawidłowy rytm.

Zabrania się wykonywania operacji w takich warunkach jak:

 • Procesy infekcyjne w organizmie.
 • Okres zaostrzenia chorób przewlekłych.
 • Patologie psychiki, przez które pacjent nie może odpowiednio współdziałać z lekarzami.

Te przeciwwskazania są zwykle tymczasowe. Po ich wyeliminowaniu możesz przystąpić do instalacji stymulatora.

Zainstalowanie rozrusznika serca może wyeliminować problem arytmii, ale z czasem urządzenie wymaga wymiany

Ablacja częstotliwością radiową

Ten rodzaj interwencji chirurgicznej jest dość często stosowany przy migotaniu przedsionków, daje wysoki efekt terapeutyczny. Istotą metody jest eliminacja ognisk, przez co zaburzony jest rytm serca. Niszczenie tych stref odbywa się za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości.

Przeciwwskazania do ablacji:

 • Zakrzepy krwi w sercu.
 • Noszenie dziecka.

Efekt takiej operacji jest duży, ale ryzyko nawrotu nadal pozostaje.

Terapia zwana „Labiryntem” prowadzona jest w celu zapobiegania przedostawaniu się patologicznych impulsów do serca. W tym celu wykonuje się kilka nacięć na naczyniach płuc i ścianach lewego przedsionka. W rezultacie powstaje rodzaj labiryntu.

Standardowy rodzaj takiego leczenia jest rzadko stosowany, ponieważ osoba musi być podłączona do aparatu płuco-serce. Częściej korzystają z innego rodzaju podobnej operacji - „Mini-labirynt”. W takim przypadku nie jest wymagany sztuczny system przepływu krwi, cały zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Cięcia do takiej interwencji wykonuje się za pomocą cewnika o częstotliwości radiowej..

Tradycyjne metody

Jeśli tętno podczas migotania przedsionków nie przekracza 170 uderzeń na minutę, możesz spróbować spowolnić je niekonwencjonalnymi metodami. Dobrze pomagają nalewki zrobione na bazie głogu, posejka i waleriany. Można je kupić w dowolnej aptece, są niedrogie..

Aby zatrzymać atak szybkiej pulsacji, wymagane jest wykonanie mieszanki wskazanych środków, biorąc po jednej łyżeczce każdego. Wlej powstałą ciecz szklanką wody, dobrze wymieszaj. Przygotowany produkt pij małymi łykami.

Olejki eteryczne pomagają również spowolnić szybkie tętno. Idealnie sprawdzają się produkty na bazie lawendy, goździków, melisy. Można je zmieszać, biorąc 10 kropli z każdej, następnie nanieść na chusteczkę i wdychać. Oleje działają uspokajająco i zapobiegają panice.

Aromaterapia pozwala poradzić sobie z normalizacją tętna podczas ataków paniki

Niedobór tętna z migotaniem przedsionków można wyeliminować za pomocą wywaru z kaliny. Aby przygotować produkt, należy zalać szklankę suszonych owoców 200 ml wody, podpalić, zagotować. Następnie przykryj i poczekaj, aż ostygnie. Zażywaj 150 ml 3 razy dziennie przed posiłkami.

Jeśli puls jest zbyt szybki lub odwrotnie, zbyt wolny, nie można zrobić samych środków ludowych. W takim przypadku potrzebne są leki..

Tak więc puls z migotaniem przedsionków jest najczęściej przyspieszany, ale w niektórych przypadkach wręcz przeciwnie, spowalniany. Aby wyeliminować naruszenie, wymagane jest złożone leczenie i zmiana stylu życia danej osoby.

Więcej Informacji Na Temat Zakrzepicy Żył Głębokich

Krwotoczne zapalenie naczyń

Struktura Informacje ogólneKrwotoczne zapalenie naczyń u dorosłych i dzieci (synonimy - choroba Shenleina-Henocha, plamica alergiczna, toksykoza włośniczkowa, plamica krwotoczna Henocha) dotyczy chorób ogólnoustrojowych, w których dochodzi do uszkodzenia głównie mikrokrążenia skóry, przewodu pokarmowego, stawów, nerek.

Trombektomia: rodzaje operacji mających na celu usunięcie skrzepu krwi z nogi

Struktura Skuteczną opcją leczenia zakrzepicy żylnej kończyn dolnych jest operacja z wykorzystaniem najnowszych technik terapii wewnątrznaczyniowej.

Zapalenie żył: rodzaje chorób, przyczyny i leczenie. Zalecenia flebologa

Struktura Treść artykułu Przyczyny zapalenia żył Zapalenie żył kończyn dolnych Objawy i leczenie zapalenia żył Zapalenie żył podczas ciążyZapalenie żył (zapalenie żył) to zapalenie ścian żył.